Waarvoor kan je terecht bij een regionaal technologisch centrum?

Regionale technologische centra (RTC’s) zorgen ervoor dat leerlingen en leraren arbeidsmarktgerichte technische en technologische competenties verwerven.

RTC’s ondersteunen scholen en leraren op verschillende manieren: 

  • Technologische infrastructuur delen
  • Technologische apparatuur delen
  • (Technische) scholing van leraren afgestemd op RTC-projecten voor leerlingen
  • Verbinding tussen school en bedrijfswereld faciliteren

Specifiek ondersteunen RTC's de laatste jaren van het secundair onderwijs bij de realisatie van de beroepskwalificaties van voornamelijk niveau 3 en 4.

Voor leerlingen uit opleidingen in de laatste jaren van het buitengewoon secundair onderwijs OV3, kunnen RTC’s ook projecten uitwerken voor het  verwerven van een beroepskwalificatie van niveau 2.   

Daarnaast hebben de RTC’s een functie als lokale platforms. Partners uit het onderwijs en de arbeidsmarkt definiëren er wat lokaal nodig is, en werken samen oplossingen uit.

RTC's werken netoverschrijdend en per provincie. Het RTC Vlaams-Brabant werkt ook voor scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op de website van het RTC in jouw provincie lees je meer over het aanbod en de projecten. Heb je vragen, of wil je deelnemen aan een van de projecten of opleidingen? Heb je een voorstel voor een nieuw project of wil je deelnemen aan overleggroepen binnen de RTC-werking? Je vindt de contactgegevens op de website van het RTC van je provincie.


Extra informatie

Verwante pagina

Websites

Regelgeving