Regionale technologische centra: doel en werking

Wat doen regionale technologische centra?

Regionale technologische centra (RTC's) zorgen voor een betere afstemming van onderwijs en opleiding met de noden van de arbeidsmarkt.

De RTC’s brengen daarvoor partners uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven samen.

Er is een RTC in elke Vlaamse provincie.

Een regionaal technologisch centrum:

  • Creëert synergieën tussen onderwijsinstellingen en bedrijven
  • Zorgt ervoor dat leerlingen beter doorstromen naar het bedrijfsleven
  • Ondersteunt het technisch onderwijs, het beroepsonderwijs en de leertijd

Hoe een RTC je leerlingen en leraren kan helpen om arbeidsmarktgerichte, technische en technologische competenties te verwerven, vind je op de pagina over RTC’s  voor onderwijspersoneel.

Naar boven