Regionale technologische centra: beheersovereenkomsten, plannen, evaluatie

Elk regionaal technologische centrum (RTC) sluit een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid voor maximaal 5 schooljaren. Op basis van die beheersovereenkomst maakt het RTC een strategisch plan, dat jaarlijks concreet vorm krijgt in een jaaractieplan.

Een jaaractieplan bevat:

  • Concrete projecten om de doelstellingen van het strategisch plan te bereiken
  • Een financieel plan met de verwachte kosten en opbrengsten van dat jaar

Het ministerie van Onderwijs controleert of de projecten overeenstemmen met het decreet, de beheersovereenkomst en de strategische plannen.

Beheersovereenkomsten

2020-2022

2015-2020

Strategische plannen

2020-2022

Strategisch plan RTC 2020-2022

2015-2020

Naar boven

Jaaractieplannen

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Naar boven

Jaarverslagen

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Evaluatie

Naar boven