Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO)

Steunpunt voor beleidsgericht onderzoek

Op 1 juli 2016 startte een steunpunt voor beleidsgericht onderwijsonderzoek. Het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) bestaat uit een consortium van Vlaamse onderzoekers onder leiding van Geert Devos (UGent). Het Steunpunt loopt af op 31 augustus 2020. Lees de evaluatie van het Steunpunt (2019).

Opdrachten

De voornaamste opdrachten van het steunpunt zijn:

  • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond thema's die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie
  • Zorgen voor kennisoverdracht via onder meer rapporten en seminaries

De lange looptijd biedt het steunpunt de mogelijkheid om actievere vormen van valorisatie op te nemen en daadwerkelijk deel te laten uitmaken van de opdracht.

Onderzoeksthema’s 2016-2020

De themazetting voor de 1ste cyclus (2016-2020) van het steunpunt omvat 3 thematische onderzoekslijnen:

  • De lerende
  • De leraar en de school als organisatie
  • De organisatie van het onderwijs

De 3 themalijnen vloeien voort uit de prioriteiten uit de beleidsnota Onderwijs 2014-2019. Het steunpunt moet onder meer een antwoord bieden op strategische en concrete beleidsvragen inzake de evolutie van de kwaliteit, efficiëntie en rechtvaardigheid van het Vlaamse onderwijs.

Meer over het SONO-programma 2016-2020:

Naar boven

Onderzoeksthema: de lerende

Onderzoeksrapporten

Naar boven

Onderzoeksthema: de leraar en de school als organisatie

Onderzoeksrapporten

Naar boven

Onderzoeksthema: de organisatie van het onderwijs

Onderzoeksrapporten

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Documenten

""