Steunpunt voor beleidsgericht onderzoek (SONO)

Steunpunt voor beleidsgericht onderzoek 

Op 1 juli 2016 startte een steunpunt voor beleidsgericht onderwijsonderzoek. Het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) bestaat uit een consortium van Vlaamse onderzoekers onder leiding van Geert Devos (UGent). De onderzoeken lopen tot eind 2020. 

Lees de evaluatie van het Steunpunt (2019). 

Opdrachten 

De voornaamste opdrachten van het steunpunt zijn: 

  • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond thema's die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie 
  • Zorgen voor kennisoverdracht via onder meer rapporten en seminaries 

De lange looptijd biedt het steunpunt de mogelijkheid om actievere vormen van valorisatie op te nemen en daadwerkelijk deel te laten uitmaken van de opdracht. 

Onderzoeksthema’s 2016-2020 

De themazetting voor de 1ste cyclus (2016-2020) van het steunpunt omvat 3 thematische onderzoekslijnen: 

  • De lerende 
  • De leraar en de school als organisatie 
  • De organisatie van het onderwijs 

De 3 themalijnen vloeien voort uit de prioriteiten uit de beleidsnota Onderwijs 2014-2019. Het steunpunt moet onder meer een antwoord bieden op strategische en concrete beleidsvragen inzake de evolutie van de kwaliteit, efficiëntie en rechtvaardigheid van het Vlaamse onderwijs. 

Meer over het SONO-programma 2016-2020: 

Naar boven 

Onderzoeksthema: de lerende 

Onderzoeksrapporten 

Naar boven 

Onderzoeksthema: de leraar en de school als organisatie 

Onderzoeksrapporten 

Naar boven 

Onderzoeksthema: de organisatie van het onderwijs 

Onderzoeksrapporten 

Naar boven 


Extra informatie 

Verwante pagina's 

Websites 

Documenten