Goede praktijken en inspiratie

Er zijn 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Zij willen de geletterdheid verhogen via onderwijs en vorming binnen het volwassenenonderwijs.

In 2016 werden de geletterdheidsmodules (of L-modules) goedgekeurd voor de diplomagerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs. 

De G-coach is een didactisch concept voor geïntegreerde geletterdheidstrainingen in beroepsopleidingen.

Vind tips, tools en lesmateriaal om te werken aan de geletterdheid van ouders en hun kinderen.

12% van alle werkenden zijn laaggeletterd. Het is dus belangrijk om op de werkvloer aandacht te schenken aan geletterdheid.

Het Centrum voor Taal & Onderwijs ontwikkelde de ‘G-kracht’ als methode om in de klas in te zetten op geletterdheidsvaardigheden.

Laaggeletterdheid, armoede en sociaal-economische kansen zijn sterk met elkaar verbonden. Dit betekent dat het verhogen van de geletterdheid iemand meer sociaal-economische kansen kan bieden.

Door de toenemende digitalisering wordt het steeds belangrijker om aandacht te schenken aan digitale geletterdheid. Alleen zo kan iedereen participeren aan de digitale maatschappij van vandaag.

Een lokaal geletterdheidsbeleid is belangrijk. Doordat gemeenten dichtbij de burger staan, kunnen ze snel en gemakkelijk inspelen op de lokale noden.