Leer op school én op de werkvloer

Wat is duaal leren?

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting.

Ontdek de duale studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs (so) en het buitengewoon secundair onderwijs (buso): Duaal leren - Opleidingen.

Ben je geslaagd voor de opleiding? Dan ontvang je een diploma of getuigschrift van de studierichting.

Naar boven

Waarom kiezen voor duaal leren?

Duaal leren heeft heel wat voordelen:

 • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken …
 • Je leert op school én op de werkplek, en doet dus werkervaring op.
 • Na je studies vind je makkelijker een job.

Naar boven

Hoe kan je deelnemen?

Advies van de klassenraad

De klassenraad adviseert of je klaar bent voor duaal leren. Neem voor meer informatie contact op met je klastitularis, leerlingenbegeleider, directie of secretariaat.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten

Op school helpt een trajectbegeleider je om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst.

De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Naar boven

3 soorten overeenkomsten

Er zijn 3 soorten overeenkomsten:

 • Stageovereenkomst alternerende opleiding:

  • Je leert minder dan 20 uur per week op de werkvloer.
  • Je ontvangt geen leervergoeding.
 • Overeenkomst alternerende opleiding:
  • Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.
  • Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 520 euro per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 • Deeltijdse arbeidsovereenkomst:
  • Je leert minstens 20 uur per week op de werkplek.
  • Je ontvang een loon dat afhankelijk is van de tewerkstellingssector en je bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.
  • Alleen mogelijk in de non-profitsector waarin de sociale Maribel van toepassing is (zie Federale overheid - Sociale Maribel).

Vind modelovereenkomsten: Vlaanderen.be - Overeenkomsten werkplekleren

Naar boven

Termijn om een werkplek te vinden

Je hebt per schooljaar een periode van 20 opleidingsdagen vanaf de start van de lessen om een werkplek te vinden.

Die periode kan verlengd worden met de periode die nodig is om een onderneming te erkennen en met de dagen waarop je gewettigd afwezig bent (door ziekte bijvoorbeeld). Per schooljaar kan de trajectbegeleider ook één keer een verlenging van 20 opleidingsdagen toestaan (voor het buitengewoon secundair onderwijs in OV3 of OV4 zelfs 40 opleidingsdagen). Tijdens die periode moet je wel voltijds naar school gaan. Uiteraard kan je afwezig zijn om een werkplek te zoeken.

Als je binnen die termijnen geen werkplek vindt, moet je naar een andere, niet-duale opleiding.

Naar boven

Getuigenissen en veelgestelde vragen

Getuigenissen en veelgestelde vragen van leerlingen: Duaal leren Vlaanderen - Leerlingen

Naar boven