ESF-projecten leren en werken en duaal leren

Over welke projecten gaat het?

Organisaties kunnen projecten opzetten om leerlingen uit 'leren en werken' of 'duaal leren' te ondersteunen in de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het departement Onderwijs en Vorming lanceert op bepaalde tijdstippen projectoproepen, waarbij je subsidies van het Europees Sociaal Fonds kan aanvragen.

Aanloopfase duaal leren - focus vorming

  • Intekenen mogelijk tot en met 14 mei 2021
  • Start projecten 1 september 2021

Met een aanloopfase duaal leren (focus vorming) versterk je de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties. Zo kunnen deze leerlingen later instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Deze aanloopfase kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

pdf bestand537_oproep_Aanloopfase_focus_Vorming_ .pdf (432 kB)

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 537).

Naar boven

Aanloopfase duaal leren - focus werkervaring 

  • Intekenen mogelijk tot en met 14 mei 2021
  • Start projecten 1 september 2021

Met een aanloopfase duaal leren (focus werkervaring) versterk je de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, loopbaan- en arbeidsgerichte competenties, en dit via een concrete werkervaring. Zo  kunnen deze leerlingen later instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Deze aanloopfase kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

pdf bestand536_oproep_Aanloopfase_focus_werkervaring_ .pdf (434 kB)

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 536).

Naar boven

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)

  • Intekenen mogelijk tot en met 14 mei 2021
  • Start projecten 1 september 2021

Met een intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL) begeleid je:

  • Arbeidsrijpe en arbeidsbereide leerlingen die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in het normaal economisch circuit (NEC) en die nog extra begeleiding nodig hebben
  • Jongeren in een fase ‘te oriënteren naar arbeidsdeelname’

IBAL kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

pdf bestand538_Oproep_IBAL.pdf (418 kB)

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 538).

Naar boven

Alternerende beroepsopleiding Buitengewoon secundair Onderwijs OV3 (ABO)

Een project ‘alternerende beroepsopleiding buitengewoon secundair onderwijs (buso) van de opleidingsvorm 3' geeft leerlingen de kans om na de initiële opleiding in het buso 1 extra jaar te volgen in de vorm van een alternerende opleiding onder het statuut van stagiair.

Leerlingen die na afloop van dit extra jaar het vereiste urenaantal behalen, krijgen een motivatiepremie van 500 euro.

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 485).

Transitietraject vroegtijdige schoolverlaters 2de en 3de graad beroepssecundair onderwijs

Overlegmomenten ondertekenen protocollen

docx bestandROP_POF_lijst_2021_2022.docx (27 kB)

 

Naar boven