ESF-projecten leren en werken en duaal leren

Over welke projecten gaat het?

Organisaties kunnen projecten opzetten om leerlingen uit 'leren en werken' of 'duaal leren' te ondersteunen in de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het departement Onderwijs en Vorming lanceert op bepaalde tijdstippen projectoproepen, waarbij je subsidies van het Europees Sociaal Fonds kan aanvragen.

Vind hier de nodige informatie en uiterste indieningsdata in de oproep-documenten van het project.

Aanloopfase duaal leren - focus vorming

Met een aanloopfase duaal leren (focus vorming) versterk je de arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties. Later kunnen deze leerlingen instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.
Deze aanloopfase kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

Aanloopfase - Vorming kadert in prioriteit 10.1 van het operationele programma ESF 2014-2020: 'Vermindering en voorkoming van de schooluitval en bevordering van de gelijke toegang tot hoogwaardige vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs, waaronder formele, niet-formele en informele leertrajecten om weer aansluiting te vinden bij onderwijs en opleiding'.

Voor deze oproep voorziet ESF 3.250.000 euro.

pdf bestandOproep aanloopfase focus vorming 2019-2020 (404 kB)

pdf bestandRichtlijnen aanloopfase duaal leren 2019-2020 (pdf, 18 p.) (344 kB)

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 463).

Aanloopfase duaal leren - focus werkervaring 

Met een aanloopfase duaal leren (focus werkervaring) versterk je de arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties, en dit via een concrete werkervaring. Later kunnen deze leerlingen instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Aanloopfase - Werkervaring kadert in prioriteit 8.2 van het operationele programma ESF 2014-2020: 'Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Daaronder begrepen jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen, inclusief door de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie.'

Voor deze oproep voorziet ESF 1.850.000 euro.

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 464).

Naar boven

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)

Met een intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL) ondersteun je:

  • Arbeidsrijpe en arbeidsbereide leerlingen in een fase ‘arbeidsdeelname’ die nog extra begeleiding nodig hebben
  • Jongeren in een fase ‘te oriënteren naar arbeidsdeelname’

In de fase ‘arbeidsdeelname’ combineert de leerling een opleiding op school met competentieverwerving op een werkplek in het normale economische circuit. De opleiding vindt plaats in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO), een school voor voltijds secundair onderwijs, of in een Syntra lesplaats.

IBAL kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

IBAL kadert in prioriteit 8.2 van het operationele programma ESF 2014-2020:
'Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Daaronder begrepen jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen, inclusief door de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie.'

Voor deze oproep voorziet ESF 1.000.000 euro.

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 461).

Naar boven

Alternerende beroepsopleiding Buitengewoon secundair Onderwijs OV3 (ABO)

Een project ‘alternerende beroepsopleiding buitengewoon secundair onderwijs (buso) van de opleidingsvorm 3' geeft leerlingen de kans om na de initiële opleiding in het buso 1 extra jaar te volgen in de vorm van een alternerende opleiding onder het statuut van stagiair.

Leerlingen die na afloop van dit extra jaar het vereiste urenaantal behalen, krijgen een motivatiepremie van 500 euro.

Het operationeel programma van het ESF 2014-2020 voorziet maximaal 350.000 euro per jaar voor de Alternerende Beroepsopleiding uit het Buitengewoon secundair Onderwijs van de opleidingsvorm 3.

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 462).

 

 

 

 

Naar boven