Anderstalige nieuwkomers en onderwijs

Woon je nog niet lang in België en spreken je kinderen nog niet goed Nederlands? In het onthaalonderwijs probeert een school hen snel Nederlands aan te leren en te integreren in de klaspraktijk en in de samenleving.

Maatregelen die je school kan nemen om anderstalige nieuwkomers in te schrijven en hen de gepaste begeleiding te bieden. 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) houdt cijfers bij en maakt rapporten over anderstalige nieuwkomers en het onthaalonderwijs.

Om nieuwkomers te helpen een school te vinden, kunnen lokale besturen, scholen en asielcentra – naargelang de situatie - terecht bij een aantal instanties.

Tijdens de uitwisselingsmomenten van AGODI en Fedasil leggen onderwijs- en opvangpartners aan elkaar uit hoe hun sector werkt voor vluchtelingen.