Nieuwe opleidingenstructuur voor het deeltijds kunstonderwijs

4 domeinen

De nieuwe opleidingenstructuur bevat 4 artistieke domeinen:

  • Beeldende en audiovisuele kunsten
  • Dans
  • Muziek
  • Woordkunst-drama

Elk domein bestaat uit 4 graden die een bepaald competentieniveau aangeven. Elk van de graden bevat verschillende leerjaren. Voor de domeinen muziek en woordkunst-drama is er nu ook een 1ste graad voor 6- en 7-jarigen.

De verschillende domeinen behouden hun eigenheid. Zo blijven er in het domein beeldende en audiovisuele kunsten verschillende trajecten voor jongeren en volwassenen bestaan, op uitdrukkelijke vraag van de beeldende kunstacademies. Net als vóór het niveaudecreet kunnen volwassenen op het niveau van de 3de graad instromen.

Naar boven

Studierichtingen

In de 4de graad van elk domein zorgt een indeling in studierichtingen voor meer differentiatie. Zo kunnen leerlingen die een muziekopleiding volgen kiezen voor een meer uitvoerende richting als vertolkend muzikant, of vooral eigen muziek maken en spelen in de richting Creërend Muzikant. De opleidingenstructuur bevat ook tal van nieuwe studierichtingen. Zo kunnen academies opleidingen als regisseur, choreograaf of dj aan hun aanbod toevoegen.

Kortlopende studierichtingen

Leerlingen kunnen naast langlopende ook kortlopende studierichtingen volgen in de 4 domeinen. Die staan los van de gradenstructuur. Leerlingen kunnen er zonder voorkennis starten.

Studierichtingen als Muziekcultuur of Woordkunst-Dramacultuur spelen in op de vraag van geïnteresseerde concertgangers of theaterliefhebbers die zich in de historische of actuele tendensen van de muziek of het theater willen verdiepen, zonder meteen zelf een instrument te leren bespelen of te acteren.

In elk domein kunnen leerlingen voortaan ook een kortlopende specialisatie volgen. Tot nu toe bevatte alleen de studierichting Beeldende Kunst een specialisatiegraad.

Studieomvang

Het niveaudecreet bepaalt per graad het aantal leerjaren en de globale studieomvang, uitgedrukt in wekelijkse lestijden. Voor de meeste structuuronderdelen is er maar 1 traject, maar voor sommige graden kan het schoolbestuur kiezen uit verschillende trajecten. Dat maakt het voor wie werkt makkelijker om naast zijn job bijvoorbeeld een opleiding keramiek te volgen. Vroeger moest je die opleiding keramiek in 4 jaar, 10 uur per week te volgen. Voortaan kunnen de academies de opleiding ook in 10 jaar, 4 uur per week aanbieden.

De academies verdelen lestijden zelf over de verschillende leerjaren. Ieder leerjaar kan evenveel lestijden bevatten, of de studieomvang kan jaar na jaar toenemen.

Naar boven