Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering

Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering: algemene en praktische informatie

De Vlaamse minister van Onderwijs legt voor 2 jaar nascholing vast rond prioritaire thema’s. Welke thema’s staan centraal? Algemene en praktische informatie voor de deelnemers.

Prioritaire nascholing 2020-2021 en 2021-2022: professionalisering lerarenteams basisonderwijs rond begrijpend lezen

Check het aanbod en schrijf je schoolteam van het gewoon of buitengewoon onderwijs in.