Na succesvolle eerste editie komt er een tweede proefperiode Schoolstraten


Persbericht kabinet Vlaams minister voor Onderwijs, 4 februari 2019


Na de succesvolle eerste proefperiode komt er een tweede proefperiode ‘Paraat voor de Schoolstraat’, die loopt van 6 mei 2019 tot 31 mei 2019. Een evaluatie van de eerste periode levert positieve resultaten op. 87,5% van de deelnemende scholen deed mee omwille van veiligheid aan de schoolpoort, iets meer dan de helft gaf ook aan dat duurzaamheid belangrijk is en de helft van de scholen benadrukt de betere luchtkwaliteit. De komende dagen wordt in elke provincie een infomoment georganiseerd. 215 mensen, waaronder vertegenwoordigers van scholen, schepenen, vertegenwoordigers van politiezones en mensen van de provincie hebben zich daar al voor aangemeld. Er komt ook een gezondheidsonderzoek naar de invloed van schoolstraten op het milieu in en rond de school en de gezondheid van kinderen, ouders en het schoolteam.

De campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’ werd eind vorig schooljaar gelanceerd. Scholen worden gestimuleerd om de omgeving rond de school veiliger én gezonder te maken. Een Schoolstraat is een straat waarbij aan het begin en op het einde van de dag het drukke verkeer aan de schoolpoort wordt beperkt. Concreet is dat bijvoorbeeld door een halfuur voor tot een halfuur na de start en het einde van de schooldag de straat autovrij/autoluw te maken. Langs gewestwegen is dat vaak minder evident, daar zijn initiatieven zoals een kus-en-knuffelzone of stapspots een haalbaar alternatief. Momenteel zijn 123 scholen aan het werk met een Schoolstraat of een alternatief.

9 op de 10 scholen tevreden

Deze tweede oproep komt er na een evaluatie van de eerste oproep. Die evaluatie is gebaseerd op een bevraging bij 100 scholen. Daarvan hebben er 32 geantwoord. Bijna 9 op de 10 scholen geeft aan dat de Schoolstraat er vooral gekomen is om de veiligheid in de buurt van de school te verbeteren. Iets meer dan 5 op de 10 scholen geeft aan dat duurzaam naar school gaan een stimulans was om de Schoolstraat in te richten en de helft van de scholen wijst naar een betere luchtkwaliteit. 4 op de 10 van de scholen laat ook weten dat ze op die manier meer rust en ruimte kunnen creëren in de buurt van de school.

Meer dan 9 op de 10 scholen laat weten dat het stappenplan op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be duidelijk en overzichtelijk is. Ook de voorbeeldbrieven en modeldocumenten worden als pluspunt ervaren. 20 van de 32 scholen hebben de Schoolstraat ook ingevoerd. Daarvan hebben er 2 op de 3 geen enkel probleem ondervonden, de anderen hebben reactie gekregen van buurtbewoners, handelaars of grootouders die niet tevreden waren. Via de website www.paraatvoordeschoolstraat.be worden voorbeeldbrieven en veelgestelde vragen beschikbaar gesteld om te reageren op wrevel of moeilijkheden.

Met de invoering van een schoolstraat zorgen we voor een ‘modal shift’. Ouders en leerlingen zullen vanzelf hun verplaatsingsgedrag veranderen en meer met de fiets of te voet naar de school gaan. Er is minder verkeersdrukte in de schoolomgeving waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers.

Nieuwe proefperiode van 6 mei tot 31 mei 2019

Door de grote vraag en de positieve resultaten, wordt nu een tweede testperiode georganiseerd tussen 6 mei 2019 en 31 mei 2019. De voorbereidingen lopen in samenwerking met Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Voetgangersbeweging en MOEV. Er zijn 5 provinciale infosessies (die al volzet zijn), een daarvan is al voorbij (Vlaams-Brabant op 30/01/2019), de andere vinden plaats op 06/02 (Kontich), 20/02 (Brugge), 27/02 (Gent) en 13/02 (Kuringen). Er komt een eerste extra sessie op 20/03 in Mechelen en afhankelijk van de interesse kunnen er nog andere sessies ingericht worden. 215 mensen zijn al aangemeld voor deze infosessies, waaronder vertegenwoordigers van scholen, politiezones, provincies en schepenen.

Gezondheidsonderzoek

Het Vlaams Instituut Gezond Leven, VITO en PIH organiseren daarnaast nog op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid een onderzoek naar de mogelijke invloed van schoolstraten op het milieu in en rond de school en de gezondheid van de kinderen, ouders en het schoolteam. De studie vindt plaats in vier scholen die binnenkort met een Schoolstraat van start gaan. Er zullen voor het invoeren van de Schoolstraat metingen gebeuren en een tweede reeks metingen nadat de Schoolstraat een viertal weken loopt. Eind februari starten de metingen in de basisschool Sint-Jozef Mere in Erpe-Mere. Dit schooljaar wordt ook nog een tweede school onderzocht, maar dit ligt nog niet vast. Volgend schooljaar komen er dan nog twee aan bod.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De eerste proefperiode mogen we gerust succesvol noemen. 123 scholen werken al met schoolstraten of een alternatief. Uit een evaluatie bij 32 scholen blijkt ook dat de scholen tevreden zijn over het ondersteunend materiaal op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be . Met de nieuwe testperiode in de maand mei willen we nog meer scholen ondersteunen om een Schoolstraat in te richten en zo de omgeving in en rond de school veiliger en gezonder te maken.”

De campagne wordt breed gedragen door de Voetgangersbeweging, Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Gezinsbond, de Vlaamse Scholierenkoepel, de onderwijskoepels, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, GO! ouders, KOOGO, VCOV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, MOEV, Mobiel 21, de Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen, Greenpeace, Vlaams Instituut Gezond Leven, Bond Beter Leefmilieu, het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Milieuzorg op School, de VMM, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Infopunt Publieke Ruimte, Agentschap Zorg en Gezondheid, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Vlaamse Logo’s.