Je statuut aan de hogeschool

Je administratieve stand aan de hogeschool

Je bevindt je volledig of gedeeltelijk in een van de volgende administratieve standen: dienstactiviteit, non-activiteit of terbeschikkingstelling.

Je statuut: contractueel of statutair?

Wat is het verschil tussen een statutaire aanstelling en een contractuele functie? Of tussen een vacante en niet-vacante betrekking? Kan je benoemd worden?

Tijdelijke aanstelling

Ben je OP, dan bepaalt je aanstellingsovereenkomst de duur van je aanstelling. Voor het ATP bepaalt de hogeschool de duur van je contract.

Vaste benoeming

De hogeschool bepaalt de voorwaarden en benoeming. Een benoeming gaat in op de 1ste dag van de maand volgend op de datum van benoeming.

Mandaten

Er zijn 3 decretale mandaten: algemeen directeur, departementshoofd en bibliothecaris. Er zijn ook niet-decretale mandaten.

Gastprofessoren

Een hogeschool kan contractueel voltijdse en deeltijdse gastprofessoren tewerkstellen buiten de personeelsformatie. Er zijn geen diplomavereisten om aangesteld te worden als gastprofessor.

Ontslag of einde van je aanstelling

Je kan zelf ontslag nemen, je hogeschool kan je ontslaan of je aanstelling kan van rechtswege eindigen.

Ontslag of einde van je benoeming

Je kan zelf ontslag nemen, je hogeschool kan je ontslaan of je benoeming kan van rechtswege eindigen.