Met welk huidig onderwijsniveau stemt mijn oud studiebewijs overeen?

Ben je in het bezit van een van de volgende studiebewijzen, dan stemt dat nu overeen met een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (svwo):

 • Lagere secundaire technische leergangen (lstl)
 • Hogere secundaire technische leergangen (hstl)
 • Lagere secundaire beroepsleergangen (lsbl)
 • Hogere secundaire beroepsleergangen (hsbl)
 • Aanvullende secundaire beroepsleergangen (asbl)
 • Secundair onderwijs voor sociale promotie (sosp)

Ben je in het bezit van een van de volgende studiebewijzen, dan stemt dat nu overeen met een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs (hbo5):

 • Hoger technisch onderwijs volgens beperkt leerplan
 • Hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie (hoktsp)
 • Hoger onderwijs voor sociale promotie (hosp)

Ben je in het bezit van een van de volgende studiebewijzen, dan stemt dat nu overeen met een bachelordiploma:

 • Hoger technisch onderwijs volgens volledig leerplan
 • Hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Hoger onderwijs van 1 cyclusĀ verstrekt door de hogescholen

Ben je in het bezit van een van de volgende studiebewijzen, dan stemt dat nu overeen met een master:

 • Hoger onderwijs van het lange type verstrekt door de hogescholen of universiteiten
 • Hoger onderwijs van 2 cycli verstrekt door de hogescholen of universiteiten

Ben je in het bezit van een van de volgende studiebewijzen, dan stemt dat nu overeen met een diploma van leraar, behaald in de specifieke lerarenopleiding:

 • D-cursus
 • Middelbare technische normaalleergangen
 • Opleiding tot een getuigschrift pedagogische bekwaamheid (gpb)

Extra informatie

Verwante pagina