Meld wijzigingen aan je CLIL-aanbod vóór 1 april

  • 26 maart 2020

Wil je een aanpassing melden aan je CLIL-aanbod vanaf september 2020?

Mail dan vóór 1 april alvast de melding met de gegevens naar nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be.

Omdat de coronamaatregelen de gewone werking doorkruisen, kan je het advies van de schoolraad, het LOC-protocol en eventuele C1-attesten dan later dit schooljaar nasturen.

Welke gegevens?

  • Onderwijsvorm
  • Graad
  • Leerjaar
  • Onderverdeling
  • Vak
  • Doeltaal
  • Wekelijks aantal lesuren
  • Schatting aantal leerlingen
  • Naam en stamboeknummer leraar