Mag ik tijdens het schooljaar van school of studierichting veranderen?

Van school veranderen

Je kunt op elk moment tijdens het schooljaar van school veranderen. Je ouders moeten akkoord gaan. Je mag zo vaak van school veranderen als je wil, maar denk er goed over na want veel van school veranderen kan je slaagkansen verminderen.

Van studierichting of onderwijsvorm veranderen

Als je niet alleen van school wil veranderen, maar ook van studierichting of onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso), dan zijn er beperkingen.

Je kan tijdens het schooljaar maar tot een bepaalde datum overstappen naar een andere studierichting of onderwijsvorm.

Tot wanneer precies hangt af van je schooljaar:

  • In het 1ste tot 4de jaar(1ste of 2de graad), kan je tot en met 15 januari veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking toestaan.
     
  • In het 5de kan je ook tot en met 15 januari veranderen. Maar een afwijking van die datum kan alleen om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
     
  • In het 6de mag je niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
     
  • Wie een 7de jaar volgt, kan tot en met 30 september van studierichting of onderwijsvorm veranderen. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen..

Naar boven

Van gewoon naar buitengewoon onderwijs

Om van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs over te stappen, heb je een verslag nodig van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). In dat verslag staat welke opleidingsvorm en welk type van buitengewoon onderwijs voor jou het meest geschikt zijn.