Loopbaanonderbreking en zorgkrediet

Met zorgkrediet onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van 1 van 5 motieven: zorg voor een kind tot en met 12 jaar, medische bijstand, palliatieve zorg, zorg voor een kind met een handicap, opleiding.

Wil je meer tijd met je kinderen doorbrengen? Neem dan volledig, halftijds, voor een vijfde of voor een tiende ouderschapsverlof.

Wil je je loopbaan in het onderwijs geheel of gedeeltelijk onderbreken?

Bij een loopbaanonderbreking voor mantelzorg zet je je loopbaan stop om als erkend mantelzorger voor een zorgbehoevende persoon te zorgen.

Tot 2 september 2016 kon wie 50+ of 55+ was, de loopbaan halftijds of voor een vijfde onderbreken, met een onderbrekingsuitkering. Informatie voor wie deze loopbaanonderbreking voor 2 september 2016 heeft opgenomen.

Je kan je loopbaan onderbreken om een lid van je gezin of familie te verzorgen. Dat kan voltijds, halftijds of voor een vijfde van je opdracht.

Je kan je loopbaan onderbreken om bijstand of verzorging te verlenen aan iemand die zich in de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte bevindt. Dat kan voltijds, halftijds of voor een vijfde voor je opdracht.