Lokale samenwerkingsinitiatieven tussen academies en andere onderwijsinstellingen

Wat is het?

Kinderen en jongeren vormen het leeuwendeel van de leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs. Een structureel kader voor ondersteunde maar vrijwillige samenwerking met kleuter- en leerplichtonderwijs is dus zeer belangrijk. Ook in de adviezen van Vlaamse Onderwijsraad is daar meer dan eens om gevraagd.

Op 1 september 2019 zullen de eerste lokale samenwerkingsinitatieven tussen academies en scholen van start gaan. 3 schooljaren lang zal een dko-leerkracht voor gemiddeld 6 wekelijkse lestijden het schoolteam van de basis-, secundaire of hogeschool versterken. In de volgende schooljaren zullen telkens bijkomende initiatieven kunnen opstarten. Op kruissnelheid zullen er een 300-tal initiatieven gelijktijdig kunnen lopen.

De aanvraag voor 2019-2020 moet je uiterlijk op 1 maart 2019 indienen.

Naar boven

Meerwaarde voor academies en scholen

De lokale samenwerkingsinitiatieven zijn een meerwaarde voor zowel de academies als de scholen:

  • Door dko-leerkrachten in de klas te brengen, is het dko niet langer een nobele onbekende. Vooral voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren moet dat de drempel naar het dko verlagen.
     
  • Dko-leerkrachten ondersteunen leerkrachten basis- en secundair onderwijs en docenten hoger onderwijs om muzische vorming kwaliteitsvol in te vullen en zo het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de leerlingen  of studenten te verhogen.
     
  • Leerkrachten uit het dko leren het basis-, secundair of hoger onderwijs van binnenuit kennen en kunnen zich daardoor professioneel versterken (bijvoorbeeld leren omgaan met taaldiversiteit).

Als academies samenwerken met scholen is de kans groot dat mensen elkaar goed leren kennen. Zo worden duurzame banden gesmeed. Ook een lokale partner zoals een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar kan het initiatief een extra duw in de rug geven en de lokale inbedding versterken.

Naar boven

Kunstkuur

Door gebruik te maken van het nieuwe online platform Kunstkuur is er weinig planlast bij de aanvraag en opvolging van de initiatieven. Op Kunstkuur zal je ook een inspiratietoolbox vinden, waarmee leerkrachten ideeën kunnen opdoen om nieuwe projecten vorm te geven.

In januari 2019 gaat Kunstkuur online.

Naar boven