Lokale en instellingsgebonden afsprakenkaders studentikoze activiteiten

Hogescholen, universiteiten en lokale besturen sluiten met studentenverenigingenĀ doopcharters, doopdecreten en andere afsprakenkaders af, zodat studentikoze activiteiten veilig en met respect voor iedereen kunnen verlopen.

Ontdek de afsprakenkaders die in jouw studentenstad, hogeschool of universiteit van toepassing zijn.

De algemene principes die studentenorganisaties moeten naleven vind je in het Vlaams doopkader.

Aalst

Antwerpen

Brussel

Gent

Hasselt

Kortrijk

Sint-Niklaas