Lijst van professionaliseringsorganisaties bij KlasCement

Wat vind je in de lijst?

In de lijst met professionaliseringsorganisaties (nascholingsorganisaties) vind je het nascholingsaanbod voor leraren, directies en andere personeelsleden in het onderwijs.

De lijst past in het concept van vraaggestuurde professionalisering: op basis van een behoeftebepaling contacteer jij of een collega een organisatie die expertise heeft in een bepaald thema, en stem je met die organisatie je nascholingstraject af: de doelstellingen, het aantal sessies, plaats en datum ...

Je vindt bij elke organisatie contactgegevens en vaak ook haar visie op professionalisering, methodieken, kwaliteitszorg, doelgroepen …

Neem zelf contact op met de organisatie voor informatie over tijdstip, inhoud en plaats van de professionaliseringsactiviteit. Zo is professionalisering op maat van je school mogelijk.

Sommige organisaties plaatsen ook concrete professionaliseringsactiviteiten, met exacte datum en locatie.

Naar boven

Hoe gebruik je de lijst?

Je kan op de pagina KlasCement - Nascholingsorganisaties zoeken:

  • Op de naam van de professionaliseringsorganisatie of op trefwoord
     
  • Naar de provincie van de organisatie
    Let op: dat is niet per definitie de locatie waar de nascholing plaatsvindt. Je school of centrum kan ook zelf met de organisatie afspreken waar de nascholing plaatsvindt.
     
  • In een alfabetische lijst van de organisaties

Je vindt alleen de professionaliseringsorganisaties die zich hebben geregistreerd. De overheid verstrekt geen kwaliteitslabels aan de opgenomen organisaties, maar ontwikkelde wel een kijkwijzer die je ondersteunt in je zoekproces naar een geschikte organisatie op Klascement - Kijkwijzer: Op zoek naar professionalisering.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites