Leerrecht

De leerplichtwet bepaalt dat alle kinderen moeten leren. Die leerplicht is niet los te zien van het leerrecht.

Kinderen mogen naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar. Ze leren er sociale en praktische vaardigheden en raken vertrouwd met het Nederlands

Wie kan dit volgen en hoe verloopt een traject? Vind een overzicht van NAFT en andere begeleidingstrajecten.