Leerplicht voor kinderen met een andere nationaliteit

Alle kinderen tussen 5 en 18 jaar die in België verblijven, moeten voldoen aan de leerplicht, dus ook kinderen met een andere nationaliteit.

Kinderen met een andere nationaliteit zijn leerplichtig vanaf de 60ste dag na hun inschrijving in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het bevolkingsregister van de gemeente. Als ouder moet je ervoor zorgen dat je leerplichtige kinderen onderwijs volgen (in een school of via huisonderwijs).

Ook als je kinderen geen officiële verblijfspapieren hebben, dan heb je toch het recht om ze in te schrijven in een school. De school mag hen daarvoor niet weigeren.

 


Extra informatie

Verwante pagina's