Leerlingen inschrijven in het basis- en secundair onderwijs

Elke leerling heeft recht op een inschrijving, ook anderstalige nieuwkomers en leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Capaciteit is het maximale aantal leerlingen. Een vrije plaats is een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving.

Verwacht je school meer vraag dan het aantal vrije plaatsen? Dan kan een aanmeldingsprocedure de inschrijvingen voorafgaan.

Leerlingen worden chronologisch ingeschreven. Bepaalde leerlingengroepen mag je bestuur echter vroeger inschrijven.

De inschrijvingen starten ten vroegste op de 1ste schooldag van maart of na de paasvakantie. In een aantal gevallen kunnen leerlingen al eerder inschrijven.

In bepaalde gevallen mag of moet een school een inschrijving weigeren in het basis- en secundair onderwijs.

De school noteert alle gerealiseerde, uitgestelde en niet-gerealiseerde inschrijvingen in een inschrijvingsregister.

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren. Een LOP kan ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.