Kosten voor ouders beheersen in je secundaire school

Waar gaat het over?

Op de pagina voor ouders Schoolkosten in het secundair onderwijs lees je dat een school voor secundair onderwijs:

 • De leerlingen gratis moet inschrijven
 • Een (redelijke) bijdrage kan vragen voor didactisch materiaal, bepaalde activiteiten en diensten en producten
 • Een bijdrageregeling moet uitwerken, die ze in de schoolraad bespreekt en via het schoolreglement aan de ouders bekendmaakt

Lees je er graag meer over?

Naar boven

Wat moet ik doen?

 • Stel een transparante en volledige bijdrageregeling op.
   
  • Transparant: omschrijf de uitgavenposten duidelijk en gedetailleerd in je bijdragereling.
   Suggestie: geef een overzicht van de kosten per afdeling en per leerjaar. Geef uitleg bij rubrieken als 'kopies' of 'facultatieve uitgaven'. Licht toe welk aandeel de school betaalt en welk aandeel je aan de ouders vraagt.
    
  • Volledig: de boeken, het materiaal, de uitstappen en alle andere zaken die bij het schoolleven en het studeren horen.
   Suggestie: vermeld ook de zaken die de school facultatief of eventueel gratis aanbiedt: de schoolkrantjes, de fotograaf, de mapjes rond de rapporten, de turnpakjes ...
    
 • Communiceer met de ouders over de kosten: bespreek de bijdrageregeling in de schoolraad en maak die bekend bij de ouders. Dat kan als onderdeel van of als bijlage bij het schoolreglement.

Naar boven

Wat kan ik nog meer doen?

 • Maak je leerkrachten bewust van de kosten en zoek naar mogelijkheden om die te beheersen:

  • Onderzoek hoeveel kopieën je per klas maakt.
  • Laat een vakgroep kiezen voor werkboeken of fotokopieën. Meestal is het resultaat minder werkboeken.
  • Laat de leerkrachten per activiteit een bundel met vragen invullen, om zicht te krijgen op het kostenplaatje.

  •  
 • Screen regelmatig je schoolmateriaal: gebruik je het efficiënt, voldoende en effectief? Betrek er eventueel de leerlingen en de ouders bij.
   
 • Bespreek schoolkosten in de leerlingenraad.

Naar boven