Kosten voor ouders beheersen in je school

Basisscholen beperken de schoolkosten voor ouders door de gratis inschrijving van leerlingen, gratis materiaal, maximumfacturen en een bijdrageregeling.

Scholen voor secundair onderwijs beperken de schoolkosten voor ouders door de gratis inschrijving van leerlingen en door een bijdrageregeling.