Kosten, financiering en betaald educatief verlof

Studeren in het volwassenenonderwijs: wat kost het?

Hoeveel bedragen het inschrijvingsgeld en de kosten voor het cursusmateriaal? Wie kan vrijstelling of terugbetaling van inschrijvingsgeld krijgen? Betaal met opleidingscheques.

Premie bij diplomagerichte opleiding

Als je een diploma secundair onderwijs behaalt in het volwassenenonderwijs, kan je een premie aanvragen.

Kinderbijslag krijgen als cursist

Voorwaarden voor kindergeld voor wie in het volwassenenonderwijs studeert, en tussen 18 en 25 jaar oud is.

Betaald educatief verlof

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs? Dan heb je mogelijk recht op betaald educatief verlof.