Kosten, financiering en betaald educatief verlof

Studeren in het volwassenenonderwijs: wat kost het?

Hoeveel bedragen het inschrijvingsgeld en de kosten voor het cursusmateriaal? Wie kan vrijstelling of terugbetaling van inschrijvingsgeld krijgen? Betaal met opleidingscheques.

Premie bij diplomagerichte opleiding

Als je een diploma secundair onderwijs behaalt in het volwassenenonderwijs, kan je een premie aanvragen.

Groeipakket (kinderbijslag) krijgen als cursist

Voorwaarden voor een groeipakket (voordien kindergeld) voor wie in het volwassenenonderwijs studeert, en tussen 18 en 25 jaar oud is.

Vlaams opleidingsverlof

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs? Dan heb je mogelijk recht op Vlaams opleidingsverlof. Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het betaald educatief verlof sinds 1 september 2019.

Betaald educatief verlof

Startte je voor 1 september 2019 een opleiding met betaald educatief verlof in het volwassenenonderwijs? Dan blijft de regeling van het betaald educatief verlof gelden tijdens deze opleiding tot uiterlijk einde december 2021.