Keuze van opleidingen, trajecten en vakken

Een opleiding kiezen

Een opleiding komt overeen met een optie in een graad van een domein of in een kortlopende studierichting. In het domein muziek worden opties op hun beurt nog eens ingevuld met verschillende muziekinstrumenten.

Je mag je inschrijven in een opleiding naar keuze als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en als de opleiding nog niet volzet is. Behalve voor de specialisatie-opleidingen zijn er geen audities of toelatingsproeven.

Je opleiding wijzigen

Je hebt recht op informatie en begeleiding bij je studiekeuze. Als je toch verkeerd gekozen hebt, kan je tot de eerste lesdag na de kerstvakantie naar een andere opleiding van dat domein overstappen. De directeur moet daarvoor toestemming geven.

Je opleiding spreiden over 2 of meer academies

Je kan een opleiding spreiden over 2 of meer academies. Je volgt dan een aantal vakken in de ene academie en een aantal vakken in de andere academie. De directeurs van beide academies moeten akkoord gaan.Neem contact op met je academie voor meer informatie.

Meer opleidingen tegelijk volgen

In hetzelfde domein kan je  meer opleidingen tegelijkertijd volgen (bijvoorbeeld een 2de muziekinstrument of een 2de optie). Omdat een leerling per domein maar 1 keer meetelt in de berekening van het lestijdenpakket, is dat niet vanzelfsprekend. Meestal kom je op een wachtlijst terecht. Eind september wordt er dan bekeken of er nog voldoende plaats is om je te laten aansluiten. Als er teveel leerlingen zich als eerste keuze hebben ingeschreven, kan de academie je inschrijving voor de 2de opleiding weigeren.

Als je verschillende opleidingen wil volgen in verschillende academies breng je hen daarvan op de hoogte bij de inschrijving.

Als afgestudeerde opnieuw een opleiding volgen

Een opleiding deeltijds kunstonderwijs opnieuw volgen kan niet, maar je kan wel een andere optie of een ander instrument kiezen. Lees er meer over op de pagina over als afgestudeerde opnieuw een opleiding volgen.

Een traject kiezen

Jongeren en volwassenen kunnen in bepaalde opleidingen een sneller of trager traject kiezen. 

Snellere of tragere trajecten

Voor jongeren en volwassenen

Voor sommige opleidingen bestaan er trage trajecten (met minder wekelijkse lessen) en snelle intensieve trajecten. Als de academie beide trajecten aanbiedt, kan je kiezen welk traject je volgt. In totaal volg je evenveel lestijden.

Je kan tot de eerste lesdag na de kerstvakantie van traject veranderen als je de globale studieomvang niet overschrijdt. De directeur moet daarvoor toestemming geven.

Van traject veranderen

Van traject veranderen kan op voorwaarde dat:

  • Je daarmee de globale studieomvang niet overschrijdt
  • Je toestemming hebt van de academie

Je traject verlengen 

De academie kan beslissen om je traject te verlengen. Je kan als leerling zelf geen extra leerjaar vragen. Lees er meer over op de pagina over evaluatie, begeleiding en leerbewijzen. 

Vakken kiezen 

Muziek

In een muziekopleiding moet je vanaf de 2de graad 2 of meer vakken volgen: bijvoorbeeld ‘instrument’ en ‘muzikale en culturele vorming’ (ook wel muzieklab of muziekatelier genoemd). Je moet alle vakken volgen die de academie heeft opgenomen in het lessenrooster, tenzij je een vrijstelling hebt omdat je dat vak al eerder hebt gevolgd of omdat je de competenties die je er leert al verworven hebt.

Heel wat academies laten leerlingen zelf kiezen uit een aantal mogelijke lessenroosters. Meestal liggen een aantal vakken vast, en mag je voor de keuzevakken uit een aantal alternatieven kiezen.

  • Je kan vrij kiezen, tenzij een bepaalde keuzemogelijkheid na verloop van tijd volzet is.
  • Je kan geen eigen lessenrooster a la carte samenstellen.

Soms kan je nog bijkomende vakken volgen, bovenop het verplichte lessenrooster. Dat zijn facultatieve vakken. Informeer bij de academie zelf.

Beeldende en audiovisuele kunsten, dans, woordkunst-drama

In een opleiding beeldende en audiovisuele kunsten, dans, en woordkunst-drama volg je in de 1ste en 2de graad maar 1 vak, met meerdere lestijden.

Vanaf de 3de graad bestaat het lessenrooster uit meer vakken. De opleidingen in deze domeinen hebben meestal maar 1 lessenrooster.

In de beeldende opleidingen staat in de 4de graad het atelier centraal en volg je nog 1 of 2 jaar een ander vak, bijvoorbeeld kunstgeschiedenis en -actualiteit.

Leren in een alternatieve leercontext als vervanging voor een vak

 

Jongeren en volwassenen mogen een vak geheel of gedeeltelijk vervangen door leeractiviteiten in een andere leeromgeving buiten de academie, zoals een harmonie-orkest, toneelvereniging,… Dat is te vergelijken met werkplekleren in het secundair onderwijs.

De directeur en leerkrachten bekijken of die andere leeromgeving geschikt is om de onderwijsdoelen te bereiken.

Naar boven


Extra informatie 

Verwante pagina's 

""
Bekijk studierichtingen en opties Woordkunst - drama
""
Bekijk studierichtingen en opties Muziek
""
Bekijk studierichtingen en opties Dans
""
Bekijk studierichtingen en opties Beeldende en audiovisuele kunsten