Kan de school mij schorsen of uitsluiten?

Ja, dat kan. Als je de leefregels van de school schendt, kan de school je preventief schorsen en eventueel  tijdelijk of definitief uitsluiten.

Eerst andere maatregelen

Een tuchtstraf is een zware straf. De school moet eerst andere maatregelen overwegen vooraleer ze je tijdelijk of definitief uitsluit.

Zo kan ze je bijvoorbeeld voor maximaal 1 dag verbieden om de lessen te volgen of deel te nemen aan een niet-verplichte schoolreis. De school is verplicht om je die dag op te vangen.

Preventieve schorsing

De directeur van je school kan ook beslissen om je preventief te schorsen. De school heeft dan de tijd om een tuchtdossier te openen en de rust op school te herstellen.

Volg je les in het voltijds secundair onderwijs, dan blijf je maximaal 10 opeenvolgende lesdagen thuis. In het deeltijds onderwijs duurt een preventieve schorsing maximaal 14 dagen.

Na een preventieve schorsing volgt soms een tuchtstraf (tijdelijke of definitieve uitsluiting), maar niet altijd.

Naar boven

Dan tuchtmaatregelen

Beslist de school toch om je een tuchtstraf te geven? Dan moet ze strikt een aantal regels volgen. Ze moet jou en je ouders schriftelijk op de hoogte brengen en jullie hebben het recht om gehoord te worden. De school is niet verplicht om je op school op te vangen als ze je een tuchtstraf geeft.

Je ouders hebben het recht je tuchtdossier in te kijken. Verander je van school, dan mag je school je tuchtdossier niet doorgeven aan je nieuwe school. Je hebt het recht om met een schone lei te starten.

Tijdelijke uitsluiting

Volg je les in het voltijds secundair onderwijs, dan duurt een tijdelijke uitsluiting minimaal 1 en maximaal 15 opeenvolgende lesdagen.

In het deeltijds secundair onderwijs mag een tijdelijke uitsluiting maximaal 21 dagen duren.

Definitieve uitsluiting

Als de school je definitief wil uitsluiten, moet de klassenraad eerst advies geven. In de klassenraad zit ook een CLB-medewerker die advies mag geven.

Gaat je definitieve uitsluiting al tijdens het schooljaar in? Dan moet je school samen met je ouders en het CLB op zoek naar een nieuwe school voor jou. Zolang die niet is gevonden, blijf je ingeschreven in je huidige school. Je mag dan niet deelnemen aan de lessen of andere activiteiten, en de school is ook niet verplicht om je op te vangen.

De directeur kan ook beslissen om je uitsluiting pas te laten ingaan op 31 augustus, de laatste dag van het schooljaar. Dan mag je tot die dag nog deelnemen aan de lessen en examens in je huidige school.

Niet akkoord ?

Ben je het niet eens met je definitieve uitsluiting? Je ouders (of jijzelf als je meerderjarig bent) kunnen beroep aantekenen. Raadpleeg je schoolreglement en ontdek welke stappen je kan ondernemen. Je blijft uitgesloten zolang de beroepsprocedure loopt.

Lees alles over tucht- en andere maatregelen bij jou op school na in het schoolreglement.

Naar boven