Jobs combineren

Hoofdambt

Je hoofdambt is je opdracht tot en met het wettelijk vastgelegde minimum. Meer over dat minimum lees je op de pagina Prestatienoemers.

Werk je meer uren, dan is er sprake van plage, overwerk of bijbetrekking. Die begrippen vind je verder op deze pagina uitgelegd onder Cumulatie.

Naar boven

Combineren binnen het onderwijs

Via een prestatienoemer legt de overheid per onderwijsniveau en per ambt of functie vast hoeveel lestijden of uren je wekelijks minimaal moet en maximaal kan presteren voor een ambt met voltijdse prestaties.

Je kan in 2 of meerdere scholen tegelijk werken. Je spreidt dan je lestijden of uren over die verschillende scholen, tot je een voltijdse opdracht hebt.

Hoe je die lestijden of uren precies verdeelt en hoe je dat praktisch organiseert, spreek je in een aanstellingsbesluit (in het GO!) of overeenkomst (binnen de andere netten) en eventueel in een functiebeschrijving af met je verschillende werkgevers: de besturen van je school of centrum.

Naar boven

Cumulatie

Oefen je al een onderwijsambt met volledige prestaties uit en wil je daarnaast nog een bijkomende onderwijsopdracht opnemen? Dan is er sprake van cumulatie.

Je school kan je vragen om een aantal lestijden of uren te presteren bovenop je voltijdse opdracht om bijvoorbeeld een zieke collega te vervangen of om een vacature die niet ingevuld raakt, op te nemen. Je kan die extra lestijden of uren aanvaarden of weigeren.

Afhankelijk van de situatie en het onderwijsniveau heet die bijkomende opdracht dan plagelestijden of -uren, overwerk of bijbetrekking.

Plage of overwerk

Heb je in het basisonderwijs of het secundair onderwijs al een voltijdse opdracht en neem je een bijkomende opdracht op in de school of scholen waar je al een voltijdse opdracht hebt? Dan is er mogelijk sprake van plage of overwerk.

Overwerk

Heb je al een voltijdse opdracht en neem je daarnaast nog een bijkomende opdracht op in dezelfde school waardoor je het maximum van de prestatienoemer voor die opdracht overschrijdt? Dan gelden die extra lestijden of uren boven het maximum als overwerk.

 Voor dit overwerk word je (extra) betaald, met een toelage die berekend wordt op basis van dezelfde parameters (prestatienoemer, anciënniteit) als voor het salaris voor je gewone opdrachtenpakket. De bedrijfsvoorheffing voor overwerk ligt wel hoger dan voor je gewone salaris,

Je kan in totaal tot maximaal 140% betaald worden.

Bijbetrekking

Je hebt een bijbetrekking als je:

  • In het basis- of secundair onderwijs extra lestijden of uren bovenop je voltijdse opdracht presteert in een andere school

  • In het volwassenenonderwijs extra uren bovenop een voltijdse opdracht presteert in hetzelfde centrum, in een ander centrum of in een ander onderwijsniveau

  • In het deeltijds kunstonderwijs extra uren presteert bovenop een voltijdse opdracht in het basis- of secundair onderwijs

Voor een bijbetrekking word je (extra) betaald, met een salaris dat berekend wordt op basis van dezelfde parameters (prestatienoemer, anciënniteit) als voor het salaris voor je gewone opdrachtenpakket.
De bedrijfsvoorheffing voor bijbetrekking ligt echter hoger dan voor het gewone salaris.

Je kan in totaal tot maximaal 140% betaald worden.

Naar boven

Combineren met job in de basiseducatie of buiten het onderwijs

Geen enkele beroepsactiviteit buiten het onderwijs heeft invloed op je salaris voor onderwijsprestaties. Ook een job in een centrum voor basiseducatie heeft geen invloed.

Bij de berekening van je onderwijssalaris wordt bedrijfsvoorheffing afgehouden volgens de door de FOD Financiën voorgeschreven tabellen en zonder rekening te houden met inkomsten die je eventueel buiten het onderwijs hebt. Bij de afrekening van de personenbelasting zal de FOD Financiën natuurlijk met alle inkomsten rekening houden, en met de al geïnde bedrijfsvoorheffing.

Er wordt voor de berekening van je salaris geen rekening gehouden met:

  • Een zelfstandige activiteit

  • Een activiteit als loontrekkende of elke andere activiteit buiten het onderwijs

  • Prestaties aan een centrum voor basiseducatie, een hogeschool of een universiteit

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving