Je opdracht aan de hogeschool

Taakomschrijving onderwijzend personeel

Het hogeschoolbestuur bepaalt de taakomschrijving van het onderwijzend personeel en bepaalt of de opdracht voltijds of deeltijds is.

Prestatieregeling

Een opdracht of betrekking aan een hogeschool kan zowel voltijds als deeltijds zijn.

Cumulatie en onverenigbaarheden onderwijzend personeel

Heb je minstens een halftijdse opdracht, dan bezorg je een overzicht aan de hogeschool.

Cumulatie administratief en technisch personeel

Buiten de diensturen mag je bezoldigde en onbezoldigde activiteiten cumuleren. Binnen de diensturen kan het enkel met toestemming van je hogeschool.