Je loopbaan aan de universiteit

Taakomschrijving van een functie aan een universiteit

De universiteit legt de inhoud van een opdracht binnen het AP vast. Voor het ATP maakt de universiteit een functiebeschrijving en -profiel op.

Prestatieregeling universiteiten

Benoemingen en aanstellingen kunnen voltijds of deeltijds zijn. Er zijn wel afwijkingen, en je opdracht kan gewijzigd worden.

Aanstelling of benoeming?

Een aanstelling aan een universiteit kan voor een bepaalde of een onbepaalde duur zijn. Een benoeming is altijd voor een onbepaalde duur.

Cumulatie

Een voltijds academisch personeelslid (AP) mag geen andere beroepsactiviteit uitoefenen zonder toestemming van het universiteitsbestuur. Voor administratief en technisch personeel (ATP) hangt het af van de universiteit waar je werkt.

Integratiekader

De meeste academische hogeschoolopleidingen zijn geïntegreerd in de universiteit. Wie overstapte van hogeschool naar universiteit behoudt zijn personeelsstatuut.

Oneens met een beslissing van je universiteitsbestuur?

Waar kan je terecht als je een klacht hebt over een beslissing van het bestuur? Hoe teken je beroep aan tegen een negatieve evaluatie of tuchtmaatregel?