Is het lerarenberoep iets voor jou?

De diversiteit van het lerarenberoep

  • Je kan als leerkracht werken met kleuters, kinderen, jongeren of volwassenen.
  • Je kan verschillende vakken onderwijzen, of in een bepaald vak gespecialiseerd zijn.
  • Je kan lesgeven, maar ook taken opnemen als klastitularis, vakgroepverantwoordelijke, zorgleerkracht of leidinggevende.

Naar boven

Voordelen van het lerarenberoep

Maar ook:

  • Je hebt veel autonomie en vrijheid om je werk zelf te plannen.
  • Je kan een vast of een flexibel uurrooster hebben.
  • Je werkt meestal dicht bij huis.

Naar boven

Wat moet je kennen en kunnen als leerkracht?

Naast vakkennis bezit je als leerkracht nog een heleboel andere competenties. Van persoonlijke organisatie, planning en samenwerking, tot algemene maatschappelijke kennis en participatie. Veel van die competenties zijn ook zeer gegeerd in andere sectoren.

Naar boven

Hulp bij je studie- of beroepskeuze

Naar boven

 

 

""