Inventaris partners EHBO

Onderwijspartners: ondersteuning binnen het onderwijsveld

De pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB’s helpen je school een cursus EHBO te organiseren.

Overzicht externe partners basisonderwijs

Welke externe organisaties bieden basisscholen les- en oefenmateriaal, cursussen, trainingen en lesgevers voor leerlingen en leraren?

Overzicht externe partners secundair onderwijs

Welke externe organisaties bieden secundaire scholen les- en oefenmateriaal, cursussen, trainingen en lesgevers voor leerlingen en leraren?