Instrumenten voor welzijnsbeleid op school

Maak gebruik van instrumenten die je helpen bij het ontwikkelen van een beleid dat het welzijn en welbevinden van iedereen in je school bevordert.

Wellfie 

Wellfie meet het werkvermogen en de factoren die invloed hebben op:

 • Gezondheid
 • Competenties
 • Waarden
 • Werk

Van zowel werkgevers als personeelsleden.

 • Invullen duurt ongeveer 20 minuten. Meteen na het invullen van de vragenlijst krijg je gerichte en persoonlijke tips en adviezen.
 • Het instrument is gratis, eenvoudig te gebruiken zonder externe hulp. Bij vragen of problemen kan je een helpdesk contacteren.

Meer over Wellfie.

Naar boven

Knipperlichtentool

De knipperlichtentool is een gratis prediagnosetool. Het instrument waarschuwt de werkgever als er psychosociale risico’s in zijn onderneming opduiken.

 • Module 1: je krijgt een eerste snelle beoordeling op basis van objectieve en cijfermatige indicatoren. 
 • Module 2: je leert de ruwe gegevens uit module één analyseren en interpreteren. Je houdt daarbij rekening met de kenmerken van de onderneming, de sector, de bedrijfsgrootte en de evolutie van de indicatoren in de tijd.

Meer over de knipperlichtentool.

Naar boven

Sobane-strategie

Meer over de Sobane-strategie.

Naar boven

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)

De COPSOQ-vragenlijst is ontwikkeld op basis van bestaande modellen uit de arbeid- en organisatiepsychologie.

Met de vragenlijst kan je psychosociale risico's:

 • Identificeren
 • Lokaliseren
 • Meten

Je kan gemakkelijker:

 • Preventieve maatregelen uitwerken én implementeren
 • De werkcondities verbeteren

Meer over COPSOQ.

Naar boven

Checklist/vragenlijst Taskforce Flanders Synergy

De checklist/vragenlijst van de Taskforce Flanders Synergy is een gratis instrument.

De thema's zijn:

 • Arbeidsinhoud
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsverhoudingen
 • Personeelskenmerken

Elk thema heeft een vragenlijst en checklist. De instrumenten bevatten stellingen over een job die met ja of nee worden beantwoord. De resultaten zijn samengevat in een profiel en een bijhorende beoordeling. Je krijgt de resultaten per type job ook grafisch voorgesteld.

Meer over de checklist/vragenlijst Taskforce Flanders Synergy.

Naar boven


Extra informatie