Inspiratiegids: haal meer uit je school

Als school is het belangrijk om te weten hoe je je leeromgeving kan inrichten, uitrusten en hoe dit kan bijdragen aan het soort onderwijs dat je aanbiedt.

De vertaalslag van pedagogie naar de inrichting van de leeromgeving is een cruciale stap. Zeker wanneer je innoverend werkt.

Geef vorm aan je leeromgeving met de inspiratiegids

Wil je als school of als bouwprofessional een innovatieve leeromgeving vormgeven?

De gids is het resultaat van een wetenschappelijke gevalsstudie (casestudy) bij 6 Vlaamse scholen.

In het onderzoeksrapport vind je meer uitleg over de aanleiding, probleemstelling en de onderzoeksmethode.

Naar boven

Wat vind je in de inspiratiegids?

Stap voor stap brengt de gids je van een pedagogische visie naar een ruimtelijke (ontwerp)oplossing.

Bruikbare en innovatieve, ruimtelijke oplossingen

De gids biedt 24 innovatieve, ruimtelijke oplossingen voor 21ste eeuwse vaardigheden, die je kunnen inspireren bij het vormgeven van je fysieke leeromgeving.

Voor elke ruimtelijke oplossing is er een informatieve fiche. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld aan de slag in ‘de leerstraat’, het ‘Atelier 21’, het ‘fablab’, de ‘instructiezone’ of het ‘forum’.

De oplossingen beantwoorden telkens aan een pedagogische keuze, een bepaald type vaardigheid en de ontwerpmogelijkheden van een schoolgebouw.

De gids geeft ook aan welk traject je school best doorloopt om tot oplossingen te komen en aan welke belangrijke randvoorwaarden het moet voldoen.

Praktijkvoorbeelden

Daarnaast bevat de gids een reeks praktijkvoorbeelden, waarvoor telkens een curriculum vitae is opgemaakt. In het curriculum vitae vind je onder andere schoolgegevens terug en informatie over het pedagogisch project. De gids bespreekt ook de fysieke leeromgeving en illustreert ze.

In een bestaand schoolgebouw kan je voor een redelijke prijs al heel wat veranderen. Je hoeft dus geen grootschalig nieuwbouwproject op te starten om met innovatieve leeromgevingen aan de slag te gaan.

De Sancta Maria basisschool in Leuven toont dat innovatieve leerstijlen niet altijd grote infrastructurele veranderingen vragen:

Naar boven

Betrek directies, leerlingen en leerkrachten bij je project

De ruimtelijke organisatie en inrichting van de leeromgeving moet een breed gedragen project zijn, vanuit een duidelijke pedagogische visie. Directies, leerlingen en leerkrachten hebben daarom een belangrijke stem en moeten zo vroeg mogelijk betrokken worden in het project.

Gebruikersparticipatie is een onderdeel van goed bouwheerschap.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Filmpjes