Inspiratiedag Wiskunde in de eerste graad A-stroom

Zoek je inspiratie voor je wiskundeonderwijs?

Op donderdag 12 december 2019 organiseerden het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) een inspiratiedag over wiskunde in de eerste graad van het secundair onderwijs A-stroom.

Presentaties

Vind hieronder alle presentaties van de inspiratiedag.

Plenaire lezingen

Voorstelling bevindingen studie- en ontmoetingsdag peiling wiskunde SO1A

Wat de wetenschap ons vertelt over hoe leerlingen wiskunde leren (en onthouden)

De onzichtbare kracht van de wiskunde: van verhalen voor een breed publiek tot de didactische praktijk

Naar boven

Workshops

Bruggen slaan tussen de eindtermen wiskunde basisonderwijs en secundair onderwijs

 • Sprekers: Ellen Van Twembeke en Maaike Bronselaer
 • Presentatie

Differentiëren in de les wiskunde door middel van co-teaching en coachend lesgeven

 • Sprekers: Cindy Baert, Steven Demeyer en Elke Vanacker
 • Presentatie

Leerlingen activeren en motiveren in wiskundelessen

 • Sprekers: Katrien Cnudde en Machteld Pensaert

 • Presentatie

Hoek- en bouwstenen voor leerlinggericht wiskundeonderwijs in de eerste graad A

 • Spreker: GO! middenschool Voskenslaan Gent
 • Presentatie

Stap voor stap van concreet naar abstract: eerstegraadsvergelijkingen

 • Sprekers: Els Coussement en Valerie Ver Gucht
 • Presentatie

Mee met de nieuwe eindtermen in de eerste graad A-stroom: logica, bewijzen en verzamelingen

Evalueren en differentiëren binnen het gemoderniseerd onderwijs

KlasCement optimaal leren gebruiken

Naar boven

Engagementsverklaring

Naar aanleiding van de resultaten van de peiling, werd ook een engagementsverklaring opgesteld. In die verklaring beschrijven verschillende onderwijspartners doelstellingen waaraan ze vanaf 2020 gezamenlijk zullen werken.

Volgende partners ondertekenen de engagementsverklaring:

 • Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
 • OVSG (Onderwijsvereniging van Gemeenten en Steden)
 • POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)
 • KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad)
 • GEWU (Groep Educatieve Wetenschappelijke Uitgevers)

Lees de volledige engagementsverklaring

Naar boven