Inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs

Zoek je inspiratie voor je lees-, luister- en schrijfonderwijs?

Op maandag 25 november 2019 organiseerden het Departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) een inspiratiedag over Nederlands in het basisonderwijs.

Presentaties

Vind hieronder alle presentaties van de inspiratiedag.

Plenaire lezingen

Voorstelling bevindingen studie- en ontmoetingsdag peiling Nederlands basisonderwijs

Onderwijs onder vuur? En valt het te blussen? Reflecties naar aanleiding van de peiling Nederlands in het basisonderwijs

Vijf didactische sleutels voor beter begrijpend lezen in het basisonderwijs

Beter leesbegrip en meer leesmotivatie: één alleen is niet genoeg

Naar boven

Workshops

Schoolbreed inzetten op leesplezier

Begrijpend lezen zonder (taal)methode

Het LIST-project: Lezen IS Top!

 • Spreker: Martine Debue (Basisschool Heirweg Anzegem)
 • Presentatie

Het LIST-project: Lezen IS Top!

 • Spreker: Renilde Dewaelheyns (Basisschool De Luchtballon Tienen)
 • Presentatie

Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen

Effectieve leesdidactiek: van theorie naar praktijk

 • Sprekers: Jona Hebbrecht en Tinneke van Bergen
 • Presentatie

Hoe doe je ze al sprekend leren? Beter en aangenamer groepswerk dankzij exploratieve gesprekken

De vijf sleutels voor effectief leesonderwijs in de praktijk

 • Spreker: Sarah Slabbaert en Ine De Brouwer
 • Presentatie

Kaap: Nederlandse lessen voor anderstalige ouders in de school

Inspiratie voor meer leesplezier op school

 • Spreker: CANON Cultuurcel, departement Onderwijs en Vorming
 • Presentatie

Fungel… en de schrijfmicrobe krijgt je beet! Een digitale schrijfhulp voor jongeren van 10 tot 14 jaar

Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip

Beter én graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school

Effectief schrijfonderwijs: wat werkt?

Van (beeld)sonnet tot stripgedicht. Poëzie in de klas is niet saai!

 • Spreker: Sieglinde Vanhaezebrouck, Poëziecentrum
 • Presentatie

KlasCement optimaal leren gebruiken

Naar boven

Engagementsverklaring

Naar aanleiding van de resultaten van de peiling, werd ook een engagementsverklaring opgesteld. In die verklaring beschrijven verschillende onderwijspartners doelstellingen waaraan ze vanaf 2020 gezamenlijk zullen werken.

Volgende partners ondertekenen de engagementsverklaring:

 • Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
 • OVSG (Onderwijsvereniging van Gemeenten en Steden)
 • POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)
 • KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad)
 • GEWU (Groep Educatieve Wetenschappelijke Uitgevers)

Lees de volledige engagementsverklaring

Naar boven

 


Extra informatie