Ik ben 15, 16 of 17 jaar

Je gaat van 1 september tot 30 juni elke weekdag naar school. Behalve tijdens de schoolvakanties. Je volgt er samen met de andere leerlingen les in een klasgroep. Een schooldag ...

Je leert vooral op de werkvloer. Je gaat 1 dag per week naar een Syntra-campus voor een halve dag algemene vorming en een halve dag ...

Je hebt 2 dagen per week les in een centrum voor deeltijds onderwijs: algemene en beroepsgerichte vorming. Je gaat ook 3 dagen per week naar ...

Je kiest een studierichting uit het aanbod van de Examencommissie secundair onderwijs. Je legt examens af en bereid je zelfstandig voor. Als je leerplichtig bent, doe je een aanvraag voor huisonderwijs ...

Je leert op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoeveel dagen je ...

Bij wie kan ik terecht voor advies?