ICT in de klas

Eindtermen

ICT als middel en als doel

ICT is een middel om de eindtermen beter te bereiken. Je leerlingen leren een pc, tablet, het internet gebruiken om sneller een oplossing te vinden, informatie op te zoeken, vaardigheden te oefenen, zelfstandig te werken …

ICT kan ook een doel zijn, bijvoorbeeld voor het vak programmeren of in een informatica-opleiding.

Eindtermen en materialen

De eindtermen voor het lager en secundair onderwijs vind je op de website Curriculum van het ministerie van Onderwijs:

Meer informatie vind je bij KlasCement: lesmateriaal, bijdragen van collega’s, een kalender voor nascholing, infosessies en evenementen. Je kan er je eigen ICT-jaarplan opmaken.

 

Naar boven

ICT-coördinator

Als je ondersteuning wil voor ICT en alles wat daarbij komt kijken, kan je terecht bij de ICT-coördinator. Die ondersteunt de directie en het lerarenteam om ICT in de les te integreren.

De ICT-coördinator neemt technische taken op zoals websitebeheer en de installatie en beveiliging van het computernetwerk. Maar ook pedagogische taken zoals interne nascholing, infomomenten organiseren, praktische hulp bieden, input leveren voor het ICT-beleidsplan.

ICT-werkgroep

Je kan ook een ICT-werkgroep oprichten op school. Zo kan je de al op school aanwezige kennis en expertise optimaal gebruiken.

In een ICT-werkgroep vind je de ICT-coördinator, leraren, ouders, de directeur, iemand van het zorgteam …  

Misschien kent de ICT-coördinator wel de oplossing voor een zorgvraag die een zorgcoördinator al lang bezighoudt. Door in team te werken, vermijd je dat verschillende personeelsleden elk op hun eigen eiland met dezelfde problemen bezig zijn. Je deelt het werk en de verantwoordelijkheid. Als ICT- werkgroep sta je sterker tegenover het schoolbeleid om problemen aan te kaarten of om extra middelen te vragen.

Naar boven

ICT-beleidsplan

De ICT-coördinator geeft input voor het ICT-beleidsplan en waakt erover dat het in de praktijk wordt omgezet.

Een ICT-beleidsplan is niet verplicht, maar biedt mogelijkheden om een duidelijke visie op het ICT-gebruik op school uit te bouwen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur of het school- of centrumbestuur.  

Wat kan er allemaal in een ICT-beleidsplan?

Onder meer:

 • De pedagogische visie op ICT

 • De nood aan nascholing en hoe die georganiseerd wordt

 • De nood aan infrastructuur en het aankoopbeleid

 • De beveiliging van het computerpark

 • Het socialemediabeleid

 • Het algemene beleid voor gebruik van computers en infrastructuur door leraren en leerlingen

 • Het licentiebeheer

 • De verwachtingen ten aanzien van het educatief gebruik van ICT

 • De ICT-begroting

Naar boven

Nascholing en leermiddelen

Bij KlasCement vind je nascholing en leermiddelen. Je vindt er onder meer een lijst van nascholingsorganisaties.

Ook je onderwijskoepel biedt ICT-nascholing aan.

Het ministerie van Onderwijs subsidieert de opleiding Mediacoach. Een opleiding voor professionelen die werken met jongeren of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk.

In Het Archief voor Onderwijs heb je toegang tot films en audiobestanden van de VRT,  van de regionale omroepen en van diverse erfgoedinstellingen zoals musea en archieven.

Het Kenniscentrum Mediawijs ontwikkelde leermiddelen, tools en methodes en bundelde die op de website als 'mediawegwijzers':

Naar boven

Veilig internet en mediawijsheid

De website Clicksafe is een initiatief van Child Focus.

Je vindt er:

 • Informatie op maat over een veilig en verantwoord internetgebruik voor en door kinderen en jongeren
   

 • Educatief materiaal, tips, vorming om je leerlingen veilig te leren internetten

Je school kan het  eSafety-label halen. Ze kan haar ICT-beleid laten doorlichten en een actieplan op maat maken. Op de site vind je ook tips en oplossingen voor  problemen met internetveiligheid op school. In een community kan je leermiddelen en tips met andere scholen uitwisselen.

De Hogeschool West-Vlaanderen ontwikkelde de lessenreeks en het spel Re:Pest om pesten in het secundair onderwijs aan te pakken. Leerlingen leren er pestgedrag mee herkennen en aanpakken.

Bij  Kenniscentrum Mediawijsheid vind je veel informatie over veilig en kritisch omgaan met internet en sociale media.

Samen met de Privacycommissie bouwde het Kenniscentrum Mediawijsheid een website met materialen voor leraren, ouders en jongeren: Ik beslis over mijn privacy.

Naar boven

ICT bij leesproblemen, een beperking, langdurige of chronische ziekte

ICT kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor leerlingen met een lees- of schrijfprobleem, voor leerlingen met een beperking of voor langdurig of chronisch zieke leerlingen.

 • Leerlingen met een lees- of schrijfprobleem in het basis- en secundair onderwijs kunnen gratis voorleessoftware gebruiken. 
   
 • ADIBib maakt leer- en werkboeken digitaal beschikbaar voor leerlingen die moeite hebben met lezen of schrijven. Je kan die middelen in combinatie met voorleessoftware gebruiken.
   
 • Wai-Not is een elektronische leeromgeving voor kinderen met een mentale beperking. Leerlingen vinden er informatie per thema en spelletjes. Ze kunnen er ook chatten. Registreer je als leraar of begeleider om klassen aan te melden en toegang tot communicatietools te krijgen.
   
 • Voor leerlingen in het lager of secundair onderwijs die langdurig of chronisch ziek zijn, is er synchroon internetonderwijs (pagina voor ouders). Leerlingen kunnen er live lessen volgen, via computers thuis en in de klas. Zo blijven ze bij met de leerstof en hebben ze ook nog contact met klasgenoten.

Naar boven

Onderzoek

Rapport over digitaal onderwijs in Europa

Lees in het Eurydice-rapport over digitale competenties aanleren in 43 Europese onderwijssystemen:

Monitor voor ICT-integratie

In opdracht van het ministerie van Onderwijs vindt er om de 5 jaar een onderzoek plaats: 'Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs'.

Dat is een elektronische enquête bij directies, leraren en leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.  Zij beantwoorden vragen over:

 • ICT-infrastructuur en –beleid, zoals de kwaliteit en ouderdom van de computerinfrastructuur

 • ICT-integratie: waarvoor en hoe vaak wordt ICT ingezet in de lessen?

 • ICT-competenties: de mate waarin leerlingen en leraren hun eigen ICT-competenties inschatten

 • ICT-percepties: hoe schatten leraren het nut en de mogelijkheden van ICT in?

Gegevens, samenvatting, eindrapport

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Hoe tablets in de klas gebruiken?

 

Je kan tablets in de klas gebruiken vanuit een pedagogisch scenario of stappenplan. In deze video zie je hoe.