ICT

Informatie over ICT-eindtermen,  de ICT-coördinator, een ICT-beleidsplan, leermiddelen en projecten op de pagina voor leraren en ICT-coördinatoren.

Info van de Privacycommissie over de bescherming van persoonsgegevens op maat van scholen en centra.

SELFIE is een gratis tool voor zelfevaluatie. Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke punten op het gebied van ICT in je school.

De Vlaamse overheid sloot een overeenkomst met Telenet. SchoolNet+ maakt het mogelijk om de beveiliging en het beheer van het internetverkeer in een school centraal te organiseren.