Huursubsidies voor scholen groot succes: vierde oproep gelanceerd


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 26 april 2019


Scholen kunnen opnieuw een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Met deze subsidies kunnen scholen flexibel en snel onderwijsinfrastructuur vernieuwen en bijkomende plaatsen realiseren. De Vlaamse minister van Onderwijs startte met de huursubsidies voor scholen eind 2016. De afgelopen drie oproepen voor huursubsidies waren telkens een groot succes. In totaal wordt nu al jaarlijks ruim 15 miljoen euro toegekend om nieuwe schoolgebouwen te realiseren en in gebruik te nemen. Op die manier worden al bijna 9.000 bijkomende plaatsen in de klas gerealiseerd. 

De Vlaamse minister van Onderwijs organiseert samen met AGION een vierde ronde voor het toekennen van huursubsidies aan scholen in het gesubsidieerd onderwijs. De maximale huurtermijn bedraagt 18 jaar. Met deze huursubsidies kunnen scholen hun capaciteit uitbreiden of hun gebouwen vernieuwen. Huur is een flexibele gebruiksvorm om snel nieuwe en bijkomende plaatsen te creëren. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn in een nieuwe woonwijk waar veel jonge gezinnen komen wonen. Ook in stadsvernieuwingsprojecten is het als schoolbestuur vaak efficiënter om een deel van de infrastructuur te huren in plaats van in eigendom te verwerven.

Alle inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen sinds 24 april 2019 tot en met 15 juli 2019 een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION. De raad van bestuur van AGION zal de aanvragen inhoudelijk beoordelen en rangschikken op basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting.

De voorbije drie oproepen leverden 167 projecten op die bijna 50.000 leerlingen ten goede komen en zorgen voor bijna 9.000 bijkomende plaatsen in de klas. Alle scholen samen krijgen jaarlijks ruim 15 miljoen euro huursubsidies toegekend. Zo zijn er scholen die een oud kantoorgebouw huren of een voormalige kinderopvang inrichten als school en daarvoor huursubsidies krijgen. De Burgerschool en De Mozaïek in Roeselare krijgen bijvoorbeeld vanaf 2020 jaarlijks ruim 480.000 euro voor het huren van een nieuw schoolgebouw dat ten goede zal komen aan 740 leerlingen. Het Kwadrant, Freinet Middenschool, het Atheneum en de academie in Gent krijgen vanaf 2024 jaarlijks ruim 450.000 euro voor het huren van een nieuwe schoolgebouw in de Offerlaan in Gent. Dat zal ten goede komen aan ruim 4.000 leerlingen en zorgt voor 642 bijkomende plaatsen in de klas. Het Lucernacollege in Antwerpen huurt een voormalig kantoorgebouw en krijgt daar sinds 2018 jaarlijks bijna 400.000 euro huursubsidies voor. De Picpussen in Tongeren zullen vanaf 2020 jaarlijks bijna 180.000 euro huursubsidies ontvangen voor het huren van een nieuw schoolgebouw waarvoor recent de eerste steen werd gelegd. De Vrije Basisschool Sinte-Maarten in Meise ontvangt vanaf 2021 jaarlijks 183.000 euro huursubsidies voor een nieuwe kleuter- en lagere school. Het Imelda-Instituut tot slot in Sint-Jans-Molenbeek ontvangt vanaf 2020 jaarlijks ruim 635.000 euro huursubsidies om zo 270 extra plaatsen in de klas te creëren op de voormalige Sint-Michelsite.

Vlaams minister van Onderwijs: “In het kader van het Masterplan Scholenbouw voert Vlaanderen een enorme inhaalbeweging uit om schoolgebouwen te vernieuwen, te moderniseren en uit te breiden. De huursubsidies bieden sinds 2016 schoolbesturen nieuwe financiële mogelijkheden om hierover na de denken en op een flexibele manier, nieuwe of extra schoolcapaciteit te creëren. Een gebouw dat vandaag als school gebruikt wordt, hoeft dat binnen 15 jaar niet meer te zijn of kan later een andere maatschappelijke functie krijgen die beter aansluit bij bepaalde noden op dezelfde locatie. Uit de eerste oproepen bleek bij scholen alvast een grote interesse te bestaan. Ondertussen ontvangen zo al 167 scholen huursubsidies voor het huren van nieuw schoolgebouw. Een groot succes dus. Daarom organiseren we nu een vierde oproep voor het toekennen van huursubsidies aan scholen.”