Hulp en leermiddelen bij radicalisering

Netwerk van islamexperten: gratis hulp op maat

Een netwerk van islamexperten helpt je school gratis met vragen rond de Islam en gaat op zoek naar een antwoord op maat. 

De experten beschikken over een grondige kennis van de Islam, maar zijn ook vertrouwd met de leefwereld van jongeren. Ze staan klaar voor jongeren, klasgroepen en eerstelijnswerkers (leerkrachten, CLB-medewerkers en NAFT-begeleiders):

 • Ze geven duidingen over de Islam en de waarden en normen binnen de Islam
 • Ze begeleiden klasgesprekken en laten jongeren zo kennismaken met elkaars levensovertuiging
 • Ze geven inzicht in waarom jongeren radicaliseren. Ook met concrete bezorgdheden rond radicalisering kan je bij hen terecht. 
 • Ze informeren en coachen leerkrachten, zodat zij met meer zelfvertrouwen zelf in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders. 

Wil je een beroep doen op het netwerk? Neem contact op via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.

Maak het netwerk mee bekend met de flyer.

Nieuwsgierig hoe alles verloopt? Bekijk het filmpje Klasse - Imam Khalid brengt moslims en niet-moslims dichter bij elkaar.

 

Naar boven

Klasse

Dossier Radicalisering

Klasse ontwikkelde een dossier over radicalisering met duiding en getuigenissen van leerkrachten en medeleerlingen. Daarnaast bevat het dossier ook praktische tips rond signaalherkenning, aanpak en preventie.  Je vindt er ook een overzicht van hulplijnen en lesmateriaal.

Ga aan de slag met het dossier

Dossier Crisismanagement

Het dossier Crisismanagement leert je meer over de aanpak van crisissituaties. Wat kan je als school doen, en hoe kan je je hierop voorbereiden?

Ga aan de slag met het dossier

Klasse-live

2 deskundigen beantwoordden vragen over radicalisering via livestream.

Youtube - Klasse live: radicalisering bij jongeren

Naar boven

KlasCement: leermiddelen radicalisering

Leermiddelenwebsite KlasCement verzamelt tools en leermiddelen over verschillende onderwerpen.  Je kan hier ook lesmateriaal en educatief materiaal vinden over het thema radicalisering en mediawijsheid.

Raadpleeg KlasCement

Naar boven

Normaal Radicaal: online seminaries over radicalisering en identiteit

Het Bijzonder Comité Herinneringseducatie stelt 3 online seminaries ter beschikking, waarin telkens een antwoord wordt gezocht op een kritische vraag rond radicalisering. Elk webinar behandelt een ander thema. Per thema vind je een informatiedossier. De webinars zijn gratis en duren 60 minuten.

 • Sessie 1: Radicalisering in perspectief
 • Sessie 2: Waar komt gewelddadige radicalisering vandaan
 • Sessie 3: Dialoog en positieve identiteitsontwikkeling

Bekijk de seminaries

Naar boven

Kleur Bekennen: leermiddelen over wereldburgerschap en radicalisering

Kleur Bekennen geeft je inspiratie en ondersteuning om in de klas aan de slag te gaan rond wereldburgerschap en om radicalisering bespreekbaar te maken vanuit verschillende invalshoeken. Je vindt er:

 • Een blog met leermiddelen voor digitaal gebruik
 • Educatief materiaal dat je per provincie kan ontlenen
 • Toegang tot online documentatiecentra per provincie
 • Nascholingen en workshops

Ontdek het aanbod van Kleur Bekennen

Naar boven

Mediawijsheid en haatspraak

Kenniscentrum Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en IMEC vzw. Mediawijs biedt handvaten om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Op de website vind je informatie, tools, vormingen en onderzoek.

Het kenniscentrum Mediawijs stelt rond de vraag 'Hoe omgaan met geweld in de media?' een dossier ter beschikking: ‘Mediawijsheid in tijden van dreiging en terreur’. In dit dossier kom je te weten hoe je in het lager onderwijs op een positieve, actieve manier kan omgaan met terreur, oorlog, geweld en angst.

Meer informatie over de relatie tussen media en radicalisering vind je in het dossier ‘Media en radicalisering’.

Bekijk ook de infographic 'is het een schending van mensenrechten?' op de website van Mediawijs.

Mediawijs lanceerde samen met meer dan 20 partners MediaNest, een website voor ouders over mediaopvoeding en mediagebruik. Voor ouders met kinderen tot 18 jaar.

Ontdek MediaNest

Naar boven

No Hate Speech Movement

Voor tools, tips en informatie rond (online) haatspraak kan je steeds terecht op de webpagina van de No Hate Vlaanderen. De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa voor online mensenrechten, die polarisering wil tegengaan en focust op haatspraak. Tussen 2016 en 2018 zorgde No Hate Vlaanderen voor de lokale vertaling met een focus op sensibilisering, vorming en ondersteuning van kinderen, jongeren en intermediaire om hen weerbaar te maken en actie te ondernemen tegen haatspraak.

No Hate Speech Movement - Vlaanderen

Naar boven

Brochure voor ouders

De stad Antwerpen ontwikkelde een brochure voor ouders rond radicalisering. Hierin kunnen ouders informatie vinden rond wat radicalisering precies is, wanneer men zich zorgen moet maken en wat men dan best kan doen. Er wordt ook aangegeven waar ouders met vragen terecht kunnen. In 5 talen.

pdf bestandWat als je kind radicaliseert - Tips voor ouders (pdf, 12p.) (1.11 MB)

Ouders die bezorgd zijn of vragen hebben kunnen ook de Opvoedingslijn contacteren.

pdf bestandBezorgd dat je kind radicaliseert - Opvoedingslijn (pdf, 1p.) (278 kB)

Naar boven