Hoeveel inschrijvingsgeld betaal ik aan een academie?

Volwassenen

Volwassenen betalen 307 euro (het nieuwe tarief voor het schooljaar 2017-2018).

Behoor je tot een van de volgende groepen, dan betaal je 129 euro:

  • 18- tot 24-jarigen
  • Werklozen
  • Personen met een beperking die recht hebben op een uitkering van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Personen met recht op een bestaansminimum of een inkomensgarantie voor ouderen
  • Residenten in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut
  • Politiek vluchtelingen
  • Volwassenen ten laste van een van de vermelde groepen

Naar boven

Jongeren -18

Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je 65 euro per schooljaar en als een ander lid uit je leefeenheid al ingeschreven is, betaal je 42 euro.

Je betaalt ook 42 euro als de ouder die je ten laste heeft tot een van de bij de volwassenen vermelde groepen behoort.

Ook als je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut, betaal je 42 euro.

Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan is het inschrijvingsgeld voor het dko fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang. Vraag een attest aan het secretariaat van je academie.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina