Het Archief voor Onderwijs: beeld en audio voor in de klas

Als leraar in het basis- en secundair onderwijs heb je toegang tot een archief van duizenden beeld- en audiofragmenten voor gebruik in de klas.

Leraren in opleiding  kunnen het materiaal via hun docenten gebruiken.

Leraren van het volwassenenonderwijs hebben ook toegang, maar de inhoud is op dit moment beperkt tot het leerplichtonderwijs.

Welke inhoud?

Leerkrachten selecteerden op basis van de eindtermen en leerplannen beelden en klankfragmenten van de VRT, van regionale omroepen, musea en archieven.

Nu al is er een rijk aanbod:

  • Voor de vakken wereldoriëntatie en muzische vorming in de 2de en 3de graad lager onderwijs
  • Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke vorming, project algemene vakken, natuurwetenschappen, Nederlands en techniek in de 1ste en 2de graad secundair onderwijs

Later wordt het aanbod uitgebreid:

  • Voor Nederlands, wetenschappen, geschiedenis, cultuur- en gedragswetenschappen in de 3de graad secundair onderwijs
  • Voor Nederlands als tweede taal en maatschappelijke vorming in het volwassenenonderwijs

Hoe werkt het?

Op het webplatform kan je:

  • Zoeken op trefwoorden 
  • Filteren op onderwijsniveau, graad en vak
  • Zelf collecties maken en delen
  • Fragmenten virtueel knippen
  • Je laten inspireren door andere collecties of door actua en themasuggesties

Registreer met je lerarenkaart

Ontdek het archief zelf en registreer je gratis met je lerarenkaart op onderwijs.hetarchief.be

 

Introductiefilmpje