Gewoon rustpensioen

Informeer je personeel

Je personeelslid vindt alle informatie over:

  • Aanvraag van het pensioen
  • Vervroegde uitstapregeling (tbsvp en loopbaanonderbreking 55+)
  • Samengesteld pensioen (gewerkt als zelfstandige of werknemer in de privésector)
  • Werken na de leeftijd van 65, of instromen in het onderwijs na de pensionering

op de pagina’s voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Hoe melden?

Een personeelslid dient zijn pensioenaanvraag in bij de Federale Pensioendienst (FPD). Op dat moment licht het personeelslid ook het schoolbestuur in, zodat je tijdig een vervanger kan zoeken.

De FPD bevestigt de pensioenaanvraag aan je personeelslid en aan het ministerie van Onderwijs. Het ministerie brengt de school op de hoogte als de FPD de pensioenaanvraag heeft aanvaard. Je personeelslid is waarschijnlijk al eerder op de hoogte.

Als je bevestiging hebt van de FPD, meld je het pensioen via je schoolsoftware met een RL-4 met als reden: pensioen.

Naar boven

Regelgeving en formulieren
Extra informatie

Cursus met praktijkvoorbeelden

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel

Website