Gewettigd afwezig

Behalve in het geval van ziekte kan je kind in nog een aantal gevallen van school wegblijven. Sommige afwezigheden zijn een recht, voor andere is de toestemming van de directeur vereist.

Recht om afwezig te zijn

Je kind heeft het recht om afwezig te zijn:

 • Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van iemand die onder hetzelfde dak woont, of van een bloed- of aanverwant
 • Om een religieuze feestdag te vieren
 • Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is (zoals door een overstroming of een staking van het openbaar vervoer)
 • Wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
 • Om een familieraad bij te wonen
 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie (enkel in het basisonderwijs en maximum 10 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar)

In het secundair onderwijs kan je kind ook nog afwezig blijven wegens:

 • Deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair onderwijs
 • Deelname aan de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vlaamse Scholierenkoepel
 • Deelname aan toernooien, stages of intensieve trainingsperiodes als topsporter met een A- of B-statuut
 • Een zwangerschap: je dochter kan maximum 1 week voor haar vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na haar bevalling afwezig zijn (ze heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis en kan synchroon internetonderwijs aanvragen)

Een afwezigheid moet je altijd vooraf melden en  je bezorgt de school zo snel mogelijk een schriftelijke verantwoording.

Naar boven

Met toestemming van de directie

Voor een aantal afwezigheden heb je de toestemming van de directie nodig:

 • Wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad
 • Wegens actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties als lid van een vereniging of door een individuele selectie
 • Wegens deelname aan time-out-projecten

 • Voor revalidatie tijdens de lestijden (strikte procedure)

 • Wegens uitzonderlijke omstandigheden van persoonlijke aard

In enkele uitzonderlijke situaties kan je kind ook nog afwezig zijn in het basisonderwijs met toestemming van de directie:

 • Om de ouders te vergezellen tijdens hun 'trekperiode' als binnenschipper, woonwagenbewoner, kermis-, circusexploitant of -artiest
 • Om de topsporten tennis, zwemmen of gymnastiek te beoefenen

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs