Gelijke onderwijskansen en leren met een beperking

Gelijke onderwijskansen

 • Gelijke kansen in Vlaanderen
  Biedt een overzicht van (vorige) campagnes, publicaties, onderzoek
   
 •  RoSa
  Informatie- en documentatiecentrum rond gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies
   
 • Steunpunt GOK
  Achtergrondinformatie over gelijke onderwijskansen (GOK) in Vlaanderen, materiaal, publicaties en onderzoek voor het basis-, secundair, hoger en volwassenenonderwijs. Het Steunpunt GOK werd stopgezet in 2009. De site wordt niet meer aangevuld.
   
 • Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum
  Geeft begeleiding op maat bij initiatieven rond diversiteit en non-discriminatie

Leren met een beperking

 • Autisme Centraal
  Informatie over autisme (via lezingen, tijdschrift, bibliotheek …), cursussen, studiedagen …
   
 • Bednet
  Verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen via internet met hun eigen klas
   
 • Centrum Zit Stil
  Informatie over ADHD en ADD, vorming, hulpverlening …
   
 • Differentiatie in onderwijs
  Voorbeelden en tips om differentiatiepraktijken van leraars of lerarenopleiders verder te inspireren, op het vlak van een krachtige leeromgeving, curriculum, assessment, instructie en klasmanagement.
   
 • GRIP vzw
  Organiseert vorming over handicap, inclusie en gelijke rechten
   
 • KlasCement - Iedereen telt mee
  Leermiddelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
   
 • Let Op
  Eerste hulp bij leerproblemen: digitale databank voor leerlingen met een lees- en/of schrijfbeperking, digitale bibliotheek met boeken, tijdschriften … over leerproblemen
   
 • Prodia
  Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs en ontwikkelt diagnostische protocollen binnen onderwijs
   
 • Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
  Informatie over studiedagen, een overzicht van publicaties over inclusief hoger onderwijs …
   
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Leren met een beperking, en welke diensten het VAPH je aanbiedt