Geletterdheid binnen de familieomgeving: doel 2

Doel

We willen de geletterdheid binnen de familieomgeving verhogen om het doorgeven van laaggeletterdheid van generatie op generatie te doorbreken.

De familieomgeving speelt een belangrijke rol in het verhogen van geletterdheid omdat uitdagingen er met succes kunnen worden aangepakt. Programma’s die inzetten op deze familieomgeving verbeteren zowel de geletterdheid van de kinderen als de vaardigheden van de ouders. Zo vermijden we dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

We streven ernaar...

  • dat de invloed van de socio-economische achtergrond op de prestaties van jongeren vermindert. Voor leesvaardigheid van 15,6% naar 11,9% en voor wiskundige geletterdheid van 15,6% naar 13%.
     
  • dat het percentage vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen gehalveerd wordt tegen 2020. We sluiten ons aan bij een Pact 2020-indicator.
     
  • dat binnen de Enquête voor Arbeidskrachten (EAK), het percentage van de 20- tot 34-jarigen dat minstens het diploma hoger secundair onderwijs heeft, stijgt voor het Vlaams Gewest tot 90%.

Goede praktijken

Bekijk hier alle goede praktijken voor geletterdheid binnen de familieomgeving.