Geletterdheid bij mensen in armoede: doel 4

Doel

We versterken geletterdheidscompetenties van mensen in armoede, om hun kansen te vergroten om uit de armoede te geraken en hun participatie aan de samenleving te verhogen.

Laaggeletterden vormen een kwetsbare groep met vaak een relatief laag inkomen. Laaggeletterdheid, armoede en sociaal-economische kansen zijn sterk met elkaar verbonden. Vaak is het moeilijk om het onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg. Verschillende mechanismen zijn immers tegelijkertijd werkzaam.

We streven ernaar...

  • dat het percentage laaggeletterden met een laag inkomen daalt van 20% naar 15% tegen de volgende PIAAC-meting (2022).
     
  • dat het aantal personen met een inkomen onder de armoederisicodrempel met 30% daalt tussen 2008 en 2020. Dit maakt deel uit van het Vlaams Hervormingsprogramma voor de EU2020-strategie.

Goede praktijken

Bekijk alle goede praktijken voor geletterdheid bij mensen in armoede.