Geletterdheid bij jongeren: doel 1

Doel

We zorgen ervoor dat meer jongeren het secundair onderwijs verlaten met voldoende geletterdheidscompetenties. Zo kunnen ze zelfstandig functioneren en participeren in de samenleving en zich persoonlijk ontwikkelen.

Jongeren moeten voldoende sterke geletterdheidsvaardigheden ontwikkelen op school. Zo kunnen ze op een kritische, maatschappelijk betrokken, verantwoorde, autonome, creatieve en verdraagzame manier participeren en bijdragen aan de samenleving.

We streven ernaar...

  • dat maximaal 15% van alle 15-jarigen onvoldoende scoort voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. Dit betekent lager scoren dan niveau 2 in het PISA-onderzoek. In 2015 bedroeg dit percentage voor alle 15-jarigen in Vlaanderen 17% voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid.
     
  • dat in 2022 het percentage van personen tussen de 16 en 25 jaar, met een score lager dan niveau 2, daalt van 9% naar 5%. PIAAC-onderzoek.
     
  • dat, in het kader van het PAV-onderzoek, in 2024 het aantal leerlingen uit het tweede jaar van de derde graad bso dat de eindtermen behaalt voor functionele leesvaardigheid, functionele luitstervaardigheid en functionele rekenvaardigheid, stijgt van 39% naar 85%.

Goede praktijken

Bekijk alle goede praktijken voor geletterdheid bij jongeren.